6.Mediu de afaceri curat, fără
șpăgi, competitiv și partenerîn dezvoltarea Sectorului

Sectorul 6 este conectat direct prin Bulevardul Iuliu Maniu la autostrada A1 și se plasează pe legătura rutieră între București, vestul țării și Europa, și invers.
Apartenența la Municipiul București îl face să fie conectat la cel mai important nod național de transport rutier-feroviar-aerian, caracterizat printr-un înalt grad de accesibilitate internațională.

 

Accesibilitatea aeriană și multi-modală este asigurată de Aeroportul Internațional „Henri Coandă“ (Otopeni), cel mai mare aeroport internațional din România.
Sectorul 6 are o populație de 389.636 locuitori pe o suprafață de 39 km2, adică o densitate de aproximativ 9.990,66 locuitori pe km2, fiind depășit la acest indicator la nivel național doar de Sectoarele2 și 3 ale Capitalei.  Sectorul 6 are avantajul de a deține pe aria teritoriului său mai multe clustere economice în zonele Semănătoarea (Sema Parc), Iuliu Maniu (Westgate), Bulevardul Timișoara (Afi Cotroceni), Bulevardul Preciziei și altele.

 

De asemenea, Sectorul 6 are un vibrant mediu de afaceri format din întreprinzători mici și medii. Acest lucru se îmbină fericit cu faptul că sectorul nostru are un pronunțat caracter rezidențial și cu o densitate demografică mare în Cartierele Militari, Crângași și Drumul Taberei. Locuirea de calitate + locuri de muncă = succesul pe termen lung al Sectorului nostru. Miza noastră este să atragem. Să menținem și să stimulăm business- uri aici și să le oferim oamenilor un spațiu public plăcut și cu posibilități de a-și petrece în mod plăcut timpul liber.

 

În mandatul meu, Primăria Sectorului 6 va deveni un partener onest și credibil al celor care investesc și creează locuri de muncă în comunitatea noastră. Problemele marilor companii diferă de cele ale micilor întreprinzători. Marile companii au în special probleme legate de accesul la utilități, accesibilitate/ tranzit și lipsa locurilor de parcare, subiecte tratate la alte capitole ale acestui program.

6.1

Micii întreprinzători

Problemele micilor întreprinzători sunt în special legate de birocratizare (obținerea avizelor de funcționare, plata taxelor etc.), de corupție (solicitarea de șpagă pentru diferite acte administrative solicitate de primărie) și de nivelul ridicol de mare al taxei pe gunoi în raport cu deșeurile produse de micile afaceri.

 

Micii întreprinzători reclamă birocrația, numărul mare de autorizații solicitate, procesarea greoaie a documentațiilor depuse, și condiționarea acestora de plăți informale.

 

Principale probleme pe care le-am identificat în discuțiile avute cu întreprinzători medii și mici din Sectorul 6 sunt următoarele:

• Obținerea de către o firmă a autorizației de funcționare este un proces greoi, cu întârzieri nepermis de mari (uneori durează 3 luni pentru obținerea acestui document);

• Obținerea autorizației de funcționare și a orarului de funcționare necesită două documente separate, practic două demersuri birocratice, consumatoare de timp și nervi pentru orice investitor (s-ar putea emite un singur document iar acest proces poate fi digitalizat);

• Pentru emiterea unui certificat de atestare fiscală (dovada plății taxelor și impozitelor locale), un investitor privat face două drumuri la Direcția de Impozite și Taxe Locale, unul pentru a depune cererea de eliberare a certificatului și altul pentru a-l ridica. Acest efort este de neînțeles în condițiile în care persoanele fizice obțin pe loc certificatul de atestare fiscală;

• Managementul extrem de slab de la nivelul Primăriei Sectorului 6 este vizibil și în felul în care nteracționează diversele compartimente din subordinea sa cu mediul de afaceri – solicitările diverselor direcții nu sunt corelate între ele, sunt contradictorii, iar investitorul privat trebuie să se descurce singur în acest haos administrativ.

 

Ce și cum voi face:

• Voi elimina șpăgile care-i împovărează pe micii întreprinzători prin acordarea avizelor de funcționare pe timp de patru ani și prin informatizarea proceselor de eliberare a autorizațiilor și scurtarea timpului de eliberare;
• Voi aduce taxa de gunoi la un nivel rezonabil, în raport cu gunoiul produs;

• Digitalizarea proceselor de autorizare și eliberare de acte și documente necesare persoanelor juridice și fizice;
• Corelarea procedurilor interne, pe fiecare compartiment implicat în relația cu mediul privat, pentru evitarea suprapunerilor și contradicțiilor;
• Introducerea unei zi pe săptămână/ lună de audiențe ale primarului, rezervat companiilor și investitorilor privați (la aceste audiențe vor participa și șefii compartimentelor de specialitate care pot răspunde punctual problemelor semnalate de mediul de afaceri);
• Stabilirea unor reguli clare privind accesul la domeniul public în desfășurarea activităților economice/comerciale.

6.2

Marile companii

Marile companii au, în general, o capacitate mult mai mare de a-și gestiona activitățile de extindere și administrare a activelor și angajaților.


De cele mai multe ori, suportul administrației locale pentru companiile mari s-a concretizat în asistența pentru accesibilizarea unor locații pentru investiții prin extinderea de rețele de utilități, a facilităților de transport public local sau conexiunea cu potențialii angajați. La nivel de sector, s-a putut observa această capacitate a companiilor mari de a se reloca în parcuri de afaceri precum cel din vecinătatea pasajului Basarab sau localizarea companiei Renault pe strada Preciziei.

 

Îmi propun să devin un partener activ împreună cu Primăria și Consiliul Local al Sectorului 6 pentru susținerea activității de investiții private de mari dimensiuni în sector prin inițierea și menținerea unui dialog permanent cu mediul de afaceri și structurile asociative ale acestuia pentru a identifica oportunitățile de investii în Sectorul 6 și de a le concretiza. De asemenea, voi facilita legăturile marilor investitori cu unitățile de învățământ din sector pentru compatibilizarea, pe cât posibil, a ofertei de învățământ cu cererea mediului de afaceri.

 

Ce și cum voi face:
• Voi identifica noi terenuri și le voi sistematiza pentru a atrage noi investiții în Sectorul 6;
• Pe baza unor analize individuale, voi crea în parteneriat servicii și funcțiuni care să vină în întâmpinarea angajaților acestora. Ex. creșe, spații verzi, funcțiuni de alimentație publică.
• Mă voi concentra pe stimularea investițiilor private din domeniile cu mare potențial de dezvoltare (ex: domeniul IT) – sectorul 6 dispune de multe atu-uri în acest sens: multe facultăți cu profil tehnic, resurse umane bine pregătite, existența unor concentrări mari de investiții IT pe două axe importante Bd. Iuliu Maniu (clădirile de birouri din zona APACA) și Bd. Timișoara (zona AFI – Plaza Mall);

6.3

Comerț. Piețele agroalimentare la prețuri corecte și prin contracte atribuite transparent

Situația piețelor din sectorul 6 este una deosebit de precară, iar condițiile în care se desfășoară comerțul cu produse agroalimentare lasă, de asemenea, mult de dorit.

 

Indiferent de gradul de modernitate la care aspirăm, știm cu toții că sănătatea noastră depinde în mod esențial de calitatea hranei pe care o consumăm.
Avem nevoie de fructe și legume proaspete și alte produse de calitate, dar pe care să le putem cumpăra din piețe care respectă regulile de igienă și de comerț civilizat.

 

Din păcate, administrația Mutu a rămas cu restanțe majore și la acest capitol. Primarul PSD nu s-a străduit nici măcar cât ceilalți primari de sectoare, colegii săi de partid. Deși este nevoie de piețe noi, mai ales în zonele în care s-au construit ansambluri rezidențiale (ex: cartierul ANL Brâncuși), primăria sectorului 6 nu a întreprins niciun demers în acest sens. Piețele existente, multe dintre ele administrate total/parțial de societăți private, sunt supraaglomerate, greu accesibile pentru producători, cu slabe capacități de aprovizionare și depozitare a mărfurilor.

Administrația Piețelor Sector 6, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, se autofinanțează și toate veniturile sunt reținute în integralitate, fiind utilizate conform bugetului aprobat de către Consiliul Local. În conformitate cu prevederile legale, Administrația Piețelor gestionează piețele, târgurile, bazarele și oboarele care funcționează pe teritoriul Sectorului 6.
APS6 administrează în mod direct sau prin asociere nu mai puțin de 10 piețe agroalimentare, 1 complex comercial, 2 parcări și 1 debarcader (în Parcul Dr. Taberei).
Piețele agroalimentare administrate „indirect“ au la bază contracte de asociere în participațiune. Clauzele contractuale nu sunt standardizate, se pot întâlni fluctuații chiar și chestiuni care țin de redevență sau de perioada contractului, în funcție de interesele acelora cu care să-au realizat. Majoritatea contractelor concesionate au termen de derulare între 20 și 30 de ani.
Piețele agroalimentare exploatate „direct“ au ca principală sursă de venit, atât taxele forfetare pentru tarabe, cât și contracte de închiriere. Costurile pentru închirierea unui spațiu comercial în cadrul piețelor din sectorul 6 sunt stabilite prin HCGMB/HCL sau printr-o licitație organizată de către Administrația Piețelor Sector 6.

 

Prin absența unei arhitecturi similare la nivelul piețelor deschise, imaginea care îi întâmpină pe cetățeni este de cele mai multe ori una dezolantă, care face trimitere la fostele bâlciuri din perioada antebelică.
Lipsa de transparență a administrației a dus la o situație neplăcută pentru comercianții de bună credință. Mai mult de jumătate din agenții comerciali își desfășoară activitatea în spații subînchiriate de la terțe firme. Acești „ middlemani“ au închiriat în primă instanță pe o chirie modică de la Administrația Piețelor, crescând ulterior prețul chiriei și raportând un profit mare fără a face comerț propriu-zis în spațiile respective.
Licitațiile organizate de Administrația Piețelor par a fi toate cu dedicație, făcute pe ascuns, ele nu permit comercianților de bună credință închirierea unui spațiu în mod direct.

 

 

Ce și cum voi face!
• Voi publica pe site-ul primăriei licitațiile și documentele necesare și voi introduce posibilitatea licitării online, standardizarea procesului și interzicerea subînchirierii (fără excepție) către terți. Aceasta va aduce beneficii atât serviciului public și comercianților, cât și cetățenilor sectorului. Prin diminuarea chiriei, putem regăsi diferența în prețul produselor vândute, beneficiarul final fiind chiar cetățeanul;
• Voi adopta concept de design urbanistic unitar, care poate fi implementat, atât în cazul Administrației Piețelor, cât și în cazul Serviciului Edilitar (ADPDU Sector 6). În urma unui concurs de proiecte, se pot selecta 5-7 modele de design pentru spațiile comerciale de pe domeniul public și din piețele sectorului.
• Voi trece la verificarea tuturor formelor juridice contractuale existente între privați și administrația locală, pentru a identifica modalitățile cele mai rapide de modernizarea a piețelor;
• Voi dispune construirea de noi piețe în sector;
• Voi dispune amenajarea unor locații speciale pentru piețe volante destinate exclusiv producătorilor români în perioada apariției legumelor și fructelor românești;
• Voi elimina specula și intermediarii din piețe prin înființarea unor sectoare distincte pentru micii producători, cu verificarea atentă a calității reale a acestora (verificarea strictă a certificatelor de producător).