5.Eliminăm corupția și risipa și aducem buna guvernare în Sectorul 6

5.1

Cadastrul general, scoaterea la lumină a ilegalităților

Unul din motivele principale pentru care Bucureștiul nu are cadastrul general este acela că dacă ar exista, toate ilegalitățile din ultimii 30 de ani ar fi scoase la suprafață.

 

Ceea ce nimeni nu-și dorește, mai ales din cei care au ocupat diferite funcții în primărie. Nivelul scăzut al înregistrărilor cadastrale din București afectează mediul economic și inhibă dezvoltarea orașului.

 

Ce și cum voi face:
• Voi analiza situația înregistrărilor cadastrale și voi dispune evaluarea costurilor reale pentru implementarea cadastrului general în Sectorul 6;
• Voi stimula prin mijloace fiscale (reduceri/ scutiri aplicate impozitelor) procesul de cadastrare pentru proprietarii care își vor realiza singuri cadastrul;
• Voi dispune etapizarea realizării cadastrului general, pas cu pas, pe fiecare cartier.

5.2

Standarde de cost

Achizițiile din primăriile Bucureștiului au fost prea mult supra-dimensionate cu scopul de a fi atribuite cu dedicație, fie subevaluate la un nivel care le făcea
neatractive pentru un competitor onest (ulterior, cei care își asumau prin contract realizarea lucrărilor sau furnizarea de bunuri și servicii, pentru a se încadra în  costuri și a obține beneficii, nu mai respectau parametrii și cerințele din caietele de sarcini).

 

Primăria Sectorului 6 a fost prădată cu pixul și la limita prevederilor legale, iar de multe ori acestă limită a fost depășită. Am identificat 11 companii înființate în ultimii patru ani care au contracte doar cu Primăria Sectorului 6! Putem limita corupția dacă vom limita interesul pentru contracte supradimensionate și daca vom urmări îndeaproape ca toate contractele să se execute conform cerințelor. De asemenea, achizițiile trebuie să fie lansate doar pentru a acoperi necesități reale ale comunității noastre, nu pentru false priorități sau interese personale. Acest lucru se poate face prin stabilirea de standarde de cost și de calitate pentru diferitele tipuri de achiziție delucrări, prestări servicii și bunuri.

 

Ce și cum voi face:
• Voi promova pe agenda consiliului local hotărâri care să impună limitele maxime de costuri pentru achiziții și standardele la care să fie executate lucrările și livrate bunurile și serviciile, pe baza unor studii de piață ce vor fi făcute publice. Atât de simplu.

5.3

Transparența totală a deciziilor luate la nivelul primăriei

Ca primar voi explica mizele fiecărei decizii pentru ca cetățenii, societatea civilă și mass-media să se poată opune intereselor oculte și nelegitime care deja au făcut din administrația locală a Sectorului 6 o cutie neagră, opacă și depozitară a intereselor de clan.

 

Ce și cum voi face:
• Voi aplica la literă legea accesului la informațiile publice și legii transparenței (știu, este absurd să spui că vei aplica legea, asta ar trebui să fie de la sine înțeles, dar situația este de așa natură);
• Voi publica toate contractele primăriei pe site-ul primăriei. Companiile care vor livra bunuri și servicii își vor asuma prin clauze contractuale caracterul public al contractului. Această cerință va fi precizată încă din etapa de achiziții, prin documentația aferentă fiecărei achiziții;
• Voi publica lista tuturor proprietăților primăriei și a destinației acestora (comercială, închiriere etc.).

 

Ciprian Ciucu Imgine (5)

5.4

Bugetare participativă

Încurajarea participării cetățenilor la definirea priorităților de dezvoltare a sectorului, până la nivel de cartier.

 

Oamenii știu cel mai bine ce nevoi au, iar bugetarea proiectelor de dezvoltare va fi participativă. Procesul decizional poate fi îmbunătățit și corelat mult mai bine cu agenda cetățenilor dacă aceștia pot decide pe ce anume să fie cheltuit o parte de buget, consultându-i cu privire la prioritățile lor de dezvoltare a Sectorului 6.


Metodologia procesului de vot va fi dezvoltată pe principiul alegerii multiple, care permite ierarhizarea opțiunilor (modelul Democracy 2.1), astfel încât  rezultatul să fie cât mai exact în raport cu mulțimea opțiunilor exprimate de totalitatea cetățenilor implicați în procesul de vot.

 

Ce și cum voi face:
• Voi prezenta proiectele prioritare pentru sector și bugetul disponibil pentru realizarea acestora și le vom dezbate împreună. Votul se va desfășura atât cu mijloace on-line cât și off-line. Pagina web a Primăriei Sectorului va găzdui platforma de vot și va contoriza în timp real rezultatele;

• Voi aloca o sumă anuală din bugetul Primăriei prin care să fie finanțate proiectele solicitate de comunitate, pe baza aceluiași sistem de vot a proiectelor.

5.5

Harta Serviciilor Digitale

Modul de lucru al administrației locale nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 20 de ani.
Primăria Sectorului 6 este sufocată de hârtii și de norme birocratice care îngreunează atât activitatea funcționarilor, cât și timpul de răspuns la solicitările cetățenilor. Orice proces de transformare digitală din cadrul unei administrații locale nu poate începe decât prin implementarea unui soft intern de management al documentelor și crearea unei arhive digitale. Cu ajutorul acestui sistem, toate documentele intrate în sistem sunt ușor de gestionat, eficientizând totodată fluxurile de lucru ale departamentelor. Chiar dacă administrația de sector s-a deșteptat și a depus proiecte de digitalizare a unor procese și servicii publice, acestea sunt incomplete și tardive în raport cu nevoile. Este nevoie de mai mult.

Harta Digitală a Serviciilor presupune crearea unui sistem interoperabil integrat care cuprinde la rândul lui o multitudine de alte subsisteme gestionate de departamentele/direcțiile/serviciile din subordinea Primăriei sau a Consiliului Local. Acest mod de lucru duce la conectarea directă a aparatului administrativ atât cu cetățeanul, cât și cu infrastructura locală. Prin acest sistem voi monitoriza permanent și gestiona eficient problemele din sector mergând astfel către o mai bună calitate a vieții oamenilor.

 

Ce și cum voi face:
• Voi înființarea un portal digital care să faciliteze accesul online la informații, servicii sau proceduri, necesare, atât persoanelor fizice cât și celor juridice;
• Voi realiza o hartă digitală a Sectorului 6, care să cuprindă toate serviciile și procedurile desfășurate la nivelul administrației locale. Transformarea digitală a Primăriei Sectorului 6 trebuie implementată la nivelul fiecărei direcții/administrații în parte, urmând ca toate aceste procese să fie interconectate în portalul unic (harta digitală).

PROIECT!
Harta Digitală a Serviciilor va fi utilizată în digitalizarea următoarelor servicii publice:

 

Serviciu/Structură administrativă: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Descriere activitate: De la amenajarea de spații verzi, asfaltarea și întreținerea străzilor, parcări până la mobilierul urban. Relația cu cetățeanul este una deficitară prin lipsa unor canale de comunicare facile care duc în multe situații la o necunoaștere a problemelor din stradă.

Funcționalitatea Hărții Digitale: Fiecare dintre noi va putea veni în ajutorul administrației cu ajutorul hărții digitale. Toți cetățenii vor putea semnala sesizarea pe hartă, având totodată posibilitatea încărcării unor poze sau filmulețe și acordând astfel sprijin funcționarilor în identificarea problemei și stabilirea nivelului de prioritate.

Serviciu/Structură administrativă: Poliția locală

Descriere activitate: Atribuțiile Poliției Locale sunt diverse, de la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și până la coordonarea circulației pe drumurile publice. Polițiștii locali trebuie să stea fără întrerupere într-o permanentă stare de alertă.

Funcționalitatea Hărții Digitale:  Pe aplicația mobilă, va exista un buton de alertă care poate transmite în mod automat către dispeceratul poliției locale atât locația, cât și poze sau filmări de la locul incidentului. La momentul trimiterii alertei, solicitantul va ști cu exactitate timpul de răspuns al celui mai apropiat echipaj (calculat în baza coordonatelor gps).
Primăria Sectorului 6 va dezvolta un parteneriat cu aplicațiile Waze sau Google Maps, pentru a-și lua în mod direct informații legate de trafic. Echipaje ale Poliției Locale vor merge în intersecțiile aglomerate ajutând astfel la decongestionarea circulației.

Serviciu/Structură administrativă: Educație: creșe, grădinițe și școli

Descriere activitate: Înscrierea copiilor la creșă, grădiniță sau școală poate fi un calvar pentru foarte mulți locuitori. Numărul redus de locuri și lipsa transparenței cu privire la înmatricularea celor mici îi fac pe unii părinți să apeleze la bine-cunoscutele „relații“ pentru a facilita astfel demersul lor. Puținele locuri din creșe și din învățământul preșcolar îi fac pe unii părinți să aleagă pentru copiii lor orice variantă posibilă, nefiind astfel pe deplin informați în ceea ce privește alegerea lor.

Funcționalitatea Hărții Digitale:  Crearea unei platforme de primire a solicitărilor pentru a permite înscrierea și sortarea lor automată în conformitate cu normativele aflate în vigoare (data solicitării, domiciliul, vârsta copilului, persoană cu dizabilități etc.) astfel încât intervenția umană în procesul de atribuire să fie minimă. Un avantaj al acestui sistem este reprezentat de faptul că în orice moment solicitantul poate consulta lista de așteptare (cu respectarea normelor GDPR), demonstrând astfel transparența modului de lucru.
Pentru fiecare creșă, grădiniță sau școală, va exista posibilitatea introducerii de noi funcționalități care să permită atât introducerea unui „Tur Virtual“ al clădirii, cât și detalii despre respectiva instituție (număr locuri, număr clase, profesori, istoric etc).

5.6

Interacțiunea cu cetățenii prin puncte de lucru în cartiere și prin harta digitală

Toate procesele de interacțiune dintre cetățean și administrație să fie simplificate și optimizate astfel încât să fie evitat orice drum inutil al unui locuitor din sector la ghișeul administrației publice atunci când este posibil.


Trebuie să facilităm accesul cetățenilor la procesul administrativ astfel încât acesta să nu piardă timpul la ghișeu; este vorba de digitalizare, dar și de crearea unor fluxuri/circuite astfel încât problemele cetățenilor să fie rezolvate rapid cu o cheltuială minimă de resurse.
Un primar care nu investește în digitalizare este un primar lipsit de transparență (are lucruri de ascuns).

 

Ce și cum voi face:
• Voi crea puncte de lucru (Crângași, Giulești, Militari, Drumul Taberei) pe raza Sectorului 6 unde să poată fi depuse documente (indiferent de natura solicitării). Angajatul primăriei din ,,punctul de lucru“ le va transpune în format digital și acestea vor fi disponibile pentru angajații primăriei implicați în rezolvarea solicitării, în funcție de tipul de administrație, direcție cu care cetățeanul ar treabă. Un document trebuie depus o singură dată. El va fi regăsit în centrul de date al primăriei ori de câte ori va fi nevoie;
• Orice solicitare să aibă o trasabilitate clară (atunci când cetățeanul întreabă să i se spună clar în ce stadiu se află solicitarea);
• Astfel se va asigura o transparență și un act decizional corect (cei care rezolvă solicitarea nu pot fi „influențați“ la depunerea solicitării);